Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo!

Rada Rodziców rozpatrzyła aktualnie dostępne oferty towarzystw ubezpieczeniowych, obejmujące ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków (NW).
Po zapoznaniu się z zapisami w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) różnych towarzystw, w drodze głosowania wybrano ofertę firmy AXA.

Drodzy Rodzice, zachęcamy szczególnie do zapoznania się z warunkami oferty. Więcej tutaj.

acrobat ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

STAWKA SKŁADKI ROCZNEJ NA UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYNOSI 44 ZŁ, PŁATNE DO 30 WRZEŚNIA br.