Godziny pracy świetlicy 2016/2017

Poniedziałek:  11:25 - 12:50 

Wtorek:       7:15 - 8:00 i 8:45 - 16:00

Środa:         11:25 - 16:00

Czwartek:      8:45 - 11:45 i 13:35 - 16:00

Piątek:          8:00 - 8:45 i 11:00 - 16:00

 

 PLAN ZAJĘĆ DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

7.15- 8.00    Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zajęcia własne.
8.00- 10.00  Gry i zabawy tematyczne.
10.00-11.00  Zajęcia programowe i rozwijające zainteresowania dzieci.
11.00-13.00  Przygotowanie do obiadu. Obiad. Zajęcia własne.
13.00-14.00  Głośne czytanie literatury dla dzieci. Zajęcia relaksacyjne.
14.00-15.00  Odrabianie zadań domowych.
15.00-16.00  Gry i zabawy relaksacyjne lub terapeutyczne. Zajęcia indywidualne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

 KRAINA KREATYWNOŚCI 

film Zapraszamy do obejrzenia filmku z zajęć kreatywności

Kreatywnosc 01 Kreatywnosc 02

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE Z DZIEĆMI OD 6 DO 8 LAT

TEMAT: ,, MIASTO MARZEŃ ? ZABAWA W ARCHITEKTÓW"

OPIS ZAJĘCIA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ

kraina kreatywnosci 01 kraina kreatywnosci 03 kraina kreatywnosci 04
kraina kreatywnosci 05 kraina kreatywnosci 06 kraina kreatywnosci 07

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO !!!

I MIEJSCE - BARTOSZ PAWERA KL. 6A

II MIEJSCE - KACPER WOJNAROWSKI KL. 6B

III MIEJSCE - FILIP JURCZYK KL. 6B

WYNIKI ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU WARCABOWEGO!!!

 

I MIEJSCE - KACPER WOJNAROWSKI KL.VB

 

II MIEJSCE - FILIP JURCZYK KL. VB

 

III MIEJSCE - ŁUKASZ NAMYSŁO KL. VB

 

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO!!!

 

I MIEJSCE - FILIP ODROZEK KL.VI

II MIEJSCE - BARTOSZ PAWERA KL VA

III MIEJSCE - KACPER WOJNAROWSKI KL. VB

 

WYNIKI SZKOLNEGO I PRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI.

Prace wyróżnione z kl. 1-3:

Natalia Brawańska (kl.2b)

Piotr Folwarczy (kl.2b)

Jakub Odrozek (2b)

kl.4-6:

Marta Mika (kl.5a)

Bartosz Pawera (kl.5a)

Aleksadra Wąsek (kl.5a)

Marta Jacek (kl.5b)

Przedszkole:

Szymon  Szojer (lat 4)

Paulina Boros (lat 4)

Karolina Bańczyk (lat 4)

Justyna Szczotok (lat 4)

Małgorzata Brawańska (lat 4)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Przy zapisywaniu dziecka do świetlicy szkolnej rodzic wypełnia kwestionariusz, podając między innymi dane personalne dziecka, godziny pobytu w świetlicy szkolnej oraz informacje na temat jego powrotu do domu (karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej).
 2. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji danych teleadresowych.
 3. Z korzystania z zajęć opiekuńczo ? wychowawczych pierwszeństwo mają uczniowi klas 1 -3 (w szczególności dzieci rodziców obojga pracujących oraz matek samotnie wychowujących), potem przyjmowani są pozostali uczniowie.
 4.  W świetlicy prowadzone są zajęcia:
  • odrabianie zadań domowych
  • plastyczno ? techniczne, ekologiczne
  • czytelnictwo
  • gry i zabawy ruchowe oraz dydaktyczne.

Dokumenty:

acrobat Regulamin świetlicy
acrobat Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę
acrobat Regulamin stołówki szkolnej
acrobat Godziny korzystania z posiłków
acrobat Regulamin korzystania z obiadów

Wychowawcy świetlicy:

Aleksandra Pawera, Joanna Chawińska-Jurczyk