Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
mgr Małgorzata Banasiak Dyrektor ZSP nr 3;

mgr Jolanta Potaszników język polski
mgr Wiesława Brachman-Kubica muzyka; historia i społeczeństwo; język polski
mgr Anna Brawańska edukacja wczesnoszkolna, technika; 
mgr Barbara Ciwis-Gawarzyńska matematyka, informatyka, bibliotekarz
mgr Joanna Chawińska-Jurczyk przyroda; wychowawca świetlicy
mgr Ksymena Keler-Bednarz matematyka; bibliotekarz
mgr Joanna Pielorz edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Pawliszyn wychowanie fizyczne; wychowawca świetlicy
mgr Wioletta Szczepaniak edukacja wczesnoszkolna,
pedagog (klasa VI);
mgr Aleksandra Pawera wychowawca świetlicy,
pedagog (klasy I-V)
siostra Michaela
religia
mgr Danuta Kopiec
edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Kowalczyk
edukacja wczesnoszkolna
mgr Aleksandra Chrapek język angielski
mgr Natalia Sternik - Poparda
plastyka
mgr Mariusz Lechowicz
wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Antończak Wychowanie do życia w rodzinie