• W celu przeczytania dokumentu kliknij na ikonkęacrobat, otworzy on się w osobnym oknie (zakładce).
  • W celu ściągnięcia aktu prawnego kliknij prawym przyciskiem myszy ikonkęacrobat i wybierz "Zapisz element docelowy jako".
  • Do otworzenia plików potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Można go pobrać ze strony producenta za pomocą linka: ? Adobe Acrobat Reader

 

acrobat Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 17 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Program Pracy Wychowawczej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 17 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Strategia Rozwoju Placówki na lata 2016-2021

 

acrobat Procedury opuszczania szkoły przez uczniów

acrobat Karta zwonienia dziecka z zajęć

 

acrobat Harmonogram Szkoły Promującej Zdrowie

 

acrobat Koncepcja Pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Plan Nadzoru Pedagogicznego Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu  Śląskim

acrobat Roczny Plan Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Reglamin organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

acrobat Regulamin placu zabaw

acrobat Zarządzenie w sprawie oceniania nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim